Algemene Voorwaarden Verkoop Paarden

 

- Paarden worden niet vastgehouden uit verkoop wanneer een afspraak is gemaakt om te komen bezichtigen. Wij willen iedereen de kans geven alle dravers te bekijken wanneer men langs komt bij Stal Westfriesedijk. Het gebeurt regelmatig dat men een andere draver koopt dan waar men voor komt kijken. Daarnaast worden afspraken soms vlak van te voren afgezegd, wij willen daarom vrij zijn met het aanbieden van onze paarden. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden wanneer het paard waar u een afspraak voor gemaakt heeft, verkocht is voordat u komt kijken. Wij laten u niet voor niets komen.

 - Wanneer u één van onze paarden meerdere keren wilt bezichtigen/berijden, dan houden wij het paard alleen vast indien dat nadrukkelijk is overeengekomen. Indien de omstandigheden dat niet toelaten is er ook een mogelijkheid het paard voor een week of langer te huren. Het paard wordt dan zolang uit de verkoop gehaald. U betaald dan 75 euro per week.

 - Wij hebben een capverplichting wanneer u hier komt (proef) rijden. Tevens zijn schoenen/laarzen met een hak verplicht.

 - Wij rijden vrijwel alle paarden voor, wanneer u komt kijken naar één van onze paarden. Zo kunt u de reactie en berijdbaarheid bekijken van onze paarden.

- U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het betreden van ons terrein en het berijden van onze paarden.

 - U bent vrij het paard zelf klinisch te laten keuren. U kunt zelf een dierenarts uitzoeken of dat in overleg met ons doen. De kosten van de keuring zijn, ongeacht de uitslag, voor de kosten van de koper. Bij afkeuren van het paard worden gedane (aan)betalingen geretourneerd.

 - De keuring dient uitgevoerd te worden op het terrein van Stal Westfriesedijk. Stal Westfriesedijk brengt geen paarden naar andere locaties voor keuringen, noch geven wij paarden mee om elders te laten keuren. Dit om discussies over eventuele ongevallen, problemen en/of ander ongerief te voorkomen.

 - Bij aankoop van één van onze paarden dient een aanbetaling te worden gedaan. Dit is minimaal 10% van het aankoopbedrag van het paard. Het restantbedrag dient voor het verhuizen van het paard naar zijn/haar nieuwe locatie, te zijn voldaan.

- U dient het paard binnen 1 week na aankoop op te halen bij Stal Westfriesedijk. Tevens bestaat de mogelijkheid het paard te laten brengen door Stal Westfriesedijk. De extra kosten worden in overleg bepaald.

 - Kan het paard niet binnen 1 week na aankoop worden opgehaald, dan zijn de kosten daarvoor 75 euro (of een bedrag in overleg) per week.

 - Het aangekochte paard blijft voor risico van Stal Westfriesedijk tot het moment van feitelijke levering.

  -  Paarden worden niet op proef meegeven, het paard kan niet zonder meer terug gebracht worden wanneer het paard niet bevalt. Wel bestaat de mogelijkheid, om in overleg, het paard om te ruilen voor een ander paard wat aangeboden wordt door Stal Westfriesedijk.

 -  Wanneer u het paard terug wilt laten kopen door Stal Westfriesedijk, dan krijgt u binnen 2 weken 70% van het aankoopbedrag geretourneerd. Na deze 2 weken krijgt u 50% van het aankoopbedrag geretourneerd. Stal Westfriesedijk behoudt zich het recht prijzen aan te passen wanneer het paard zich in slechtere conditie, berijdbaarheid of klinisch welzijn bevindt dan dat het verkocht werd.

 -  Stal Westfriesedijk staat er voor in dat de paarden niet lijden aan stalgebreken en\of gezondheidsproblemen. Wanneer u binnen 6 weken na aankoop een stalgebrek en/of gezondheidsprobleem constateert, welke al bestond voor aankoop van het paard, dan kunt u de verkoopovereenkomst laten ontbinden. U heeft daarvoor een verklaring nodig van een erkende dierenarts.