Verkoop Overeenkomst

 

Ondergetekenden

 

  1. T.M.C. Weijers van Stal Westfriesedijk, wonende te Westfriesedijk 17, 1757 NN Oudesluis, verder te noemen verkoper;

 en

    Ondergetekende      …………………………………………………………………………………………..….

                                  ………………………..……………………………………………………………………

                                  ………………………………..………………….…………………………………………

                                  ………………………………………….…………………………………………………

 

 Verder te noemen koper;

 

 Verklaren dat onderstaande is overeengekomen:

 Verkoper is eigenaar van het paard:

 Naam                               ; …………………………………………………………….

 Ras                                  ; …..……………………………………………………….

 Geslacht                           ; …………………………………………………………….

 Geboortedatum                 ; ………………………..………………………………….

 Kleur                                ; ……………………………………………………………

 Stamboeknummer             ; …………………………………………………………….

 Chipnummer                     ; …………………………………………………………….

 

2.    Verkoper verkoopt bovengenoemd paard van koper, voor een koopsom ter hoogte  van     

         €   ………………          

 

3.    De overdracht/levering van onder 1 beschreven dier vindt plaats  op de locatie Westfriesedijk 17, 1757 NN Oudesluis tegen directe betalingvan de koopprijs zoals genoemd onder 2

 

4.     Verkoper is verplicht het onder 1 beschreven dier met bijbehorend paspoort af te geven aan koper op de onder 3 genoemde datum en locatie.

 

5.       Het onder 1 beschreven dier blijft voor risico van de verkoper tot het moment van feitelijke levering.

 

 6.      koper verklaart het onder 1 beschreven dier te kopen met de volgende bedoeling:

          ……………………………………..

 Verkoper verklaart kennis te hebben genomen van de hierboven omschreven bedoeling van de koper en verklaart dat het onder 1 beschreven dier hiervoor geschikt is.

 

7.     In verband met het welzijn van het dier worden paarden niet meegegeven op proef, paarden kunnen zoveel als wenselijk bij Stal Westfriesedijk worden uitgeprobeerd.    

Wilt u het paard binnen twee weken terug laten kopen door Stal Westfriesedijk dan krijgt u 70% van het aankoopbedrag geretourneerd. Na deze twee weken krijgt u 50%      van het bedrag geretourneerd.

Stal Westfriesedijk behoudt zich het recht de prijzen aan te passen indien het paard zich in slechte(re) conditie of rijdbaarheid bevindt dan het verkocht werd. Tevens bestaat de mogelijkheid wanneer het paard niet bevalt, deze om te ruilen voor een ander paard welke door stal Westfriesedijk te koop aangeboden wordt. Stal Westfriesedijk behoudt zich het recht prijzen aan te passen wanneer het paard zich in slechtere conditie/rijdbaarheid bevindt dan dat deze verkocht werd.

8.       Verkoper staat ervoor in dat het onder 1 beschreven dier niet lijdt aan stalgebreken of gezondheidsproblemen. Indien binnen een periode van 6 weken na levering door een dierenarts een stalgebrek of gezondheidsprobleem wordt geconstateerd en hij/zij hierover een schriftelijke verklaring aflegt, waaruit blijkt dat het stalgebrek of gezondheidsprobleem bestond voor de datum van de verkoopovereenkomst, alleen dan heeft de koper het recht deze koopovereenkomst te ontbinden.

 

 Voor akkoord met de inhoud van deze verkoopovereenkomst;

 Verkoper;                                                               Koper;

 Naam;                                                                      Naam;        

 Datum;                                                                    Datum;        

Handtekening;                                                        Handtekening;